ANGLEŠKI JEZIK - odrasli
dan
ura
začetek
št. ur
1. stopnja
torek
08.00 - 10.00
24.9.2019
60
četrtek
19.00 - 21.00
3.10.2019
60
       
2. stopnja
ponedeljek
19.00 - 21.00
23.9.2019
60
sreda
08.00 - 10.00
25.9.2019
60
četrtek
17.00 - 19.00
3.10.2019
60
       
3. stopnja
ponedeljek
08.00 - 10.00
23.9.2019
60
ponedeljek
17.00 - 19.00
30.9.2019
60
sreda
19.00 - 21.00
2.10.2019
60
       
4. stopnja
sreda
17.00 - 19.00
25.9.2019
60
       
5. stopnja
torek
19.00 - 21.00
24.9.2019
60
       
6. stopnja
ponedeljek
19.00 - 21.00
30.9.2019
60
       
7. stopnja
/
/
/
/
       
priprava na izpit
torek
19.00 - 21.00
1.10.2019
60
 
konverzacija
ponedeljek 
19.00 - 21.00
7.10.2019
60
       
poslovni
četrtek
19.00 - 21.00
3.10.2019
60
       
UPOKOJENCI
ZAČETNI
ponedeljek
10.00 - 11.30
7.10.2019
30
NADALJEVALNI III
torek
10.00 - 11.30
8.10.2019
30
NADALJEVALNI IV
torek
10.00 - 11.30
8.10.2019
30
 NADALJEVALNI VIII
ponedeljek
10.00 - 11.30
7.10.2019
30
 NADALJEVALNI IX
sreda
 10.00 - 11.30
9.10.2019
30
 NADALJEVALNI XI
četrtek
 10.00 - 11.30
10.10.2019
30